برای من معذب نباش

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 13:45 نویسنده: شیرین چاپ

یک چیزهایی هستند بیشتر برای اطرافیان مایه ناراحتی و عذاب هستند تا برای خود آدم و گاهی به حد معضل شدن می رسند طوری که آدم انگشت به دهان می ماند که آخر چرا. 

مواردش هم الحمدالله کم نیستند، فقط کافیست با تعریف عمومی دیگران از خیلی چیزها هماهنگ نباشید تا درگیر چنین وضعیتی شوید. مثلا کسی که برخلاف میل اطرافیان باحجاب می شود، کسی که برخلاف میل اطرافیان حجاب را بر می دارد، کسی که برخلاف انتظار دیگران آرایش می کند یا نمی کند، کسی که برخلاف میل دیگران ازدواج می کند یا نمی کند، کسی که برخلاف میل دیگران صاحب فرزند می شود یا نمی شود، کسی که برخلاف میل دیگران فلان کار یا بهمان کار را می کند یا نمی کند. واقعا داستان غریبی ست.

نمی دانم آنهایی که دائم دماغشان را توی زندگی دیگران فرو می کنند و خود را موظف به نظر دادن هم می دانند، نظرشان در مورد اینکه هر کدام ماست خودمان را بخوریم چیست؟! زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند. 

قرار نیست همه اهل طاعت و عبادت باشیم، قرار نیست همه اهل ازدواج و خانواده باشیم، قرار نیست همه خنده و خوشگذرانی را بد و گناه بدانیم، قرار نیست همه اهل مطالعه باشیم، قرار نیست همه موسیقی متعالی گوش کنیم، قرار نیست همه سینمای مولف را دوست داشته باشیم. در عوض همگی توانایی انتخاب داریم که مصاحبان خود را بر مبنای ارزش های خود گزینش کنیم. اگر فلانی و بهمانی بنظر من فلان طور هستند بجای زخم زبان زدن و نظر دادن و سعی در تغییر او کردن، راه راحت تر و به عقیده خودم درست تر را انتخاب می کنم: معاشرتم را با آنها که منش و انتخابهایشان را نمی پسندم محدود می کنم و می روم سراغ آنهایی که به خودم نزدیکتر حس می کنم. آیا واقعا کار سختی ست؟

آیا واقعا لازم است بابت حجاب کسی، بابت بی حجابی کسی، بابت لاغری یا چاقی کسی، بابت سلیقه موسیقایی کسی، بابت ازدواج کسی یا بابت عذبی کسی و ... به جای او معذب شویم و به هر قیمتی بخواهیم او را به راه راست هدایت کنیم؟