تقدیم به شما

چهارشنبه 16 اسفند 1396 20:21 نویسنده: شیرین چاپ

این گلدان میموزا تقدیم به همه خانم هاحتی شمایی که از بقیه زنها متنفرید و از مصادیق زنان علیه زنان