یادآوری های مارک ...

جمعه 26 آبان 1396 19:42 نویسنده: شیرین چاپ

... به من یک عالمه عکس های قشنگ و زیبای سالهای گذشته هستند که هی نگاهشان می کنم و هی قربان صدقه می روم. این یکی شاهکار است اصلا!