چه روزی باشد، وقتی صبح بخیرش را از او ، اینطوری دریافت کنی!

چهارشنبه 17 آبان 1396 20:35 نویسنده: شیرین چاپ


پی نوشت. رفتم بوردو و برگشتم. پرواز رفت با ایزی جت بود. بنظر من این شرکت های دوزاری هواپیمایی اصولا نباید وجود خارجی داشته باشند و اگر اصرار رییس نبود هرگز به سفر با آن تن نمی دادم. نمی دانم چند وقت به چند وقت فیلترهای تهویه را عوض می کنند. داخلش به مدت یکساعت و نیم مجبور شدم هوای بد بو تنفس کنم و ویروس سرماخوردگی هم نصیبم شد. مرده شور هر چه پرواز low cost هست ببرند!