یک ایده عالی برای اعتراض مدنی

شنبه 29 مهر 1396 22:06 نویسنده: شیرین چاپ

امروز شهر رم شاهد یک اعتراض مدنی با یک ایده بسیار عالی بود. بازماندگان زلزله ماه آگوست سال گذشته در مرکز ایتالیا برای اعتراض به کوتاهی های حکومت در بازسازی مناطق ویران شده تصمیم گرفتند در شهر رم تظاهرات برگزار کنند. یک تظاهرات آرام ولی ابتکاری، جمعی از تظاهرکنندگان ضایعات خرابیها و کلوخه های ویرانی ها را داخل فرغون حمل می کردند و در اتمام تظاهرات به پارلمان رسیدند و تمام کلوخه ها را جلوی آن تخلیه کردند! 

بعضی ایده ها باعث می شوند ناخودآگاه آدم به احترام ابداع کنندگانشان از جا بلند شود!پی نوشت نامربوط: چرا توی ایران ماها village people را نمی شناختیم؟! چطور در دهه های هفتاد و هشتاد بدون Y M C A مهمانی می گرفتیم؟! 

باز هم نامربوط: یکی از محبوب های شش هفت سالگی ام There For Me بود. هنوز هم دوستش دارم. این رنگ و جنس صدا و موسیقی را دوست دارم.