از هر دری 64

شنبه 4 شهریور 1396 15:11 نویسنده: شیرین چاپ

- نمی دانم آنهایی که چشم ها را گشاد می کنند، دهان را جمع می کنند و به "نژادپرستی" غرب در مقابل مسلمانان اه و پیف می کنند واقعا خوابند یا خودشان را به خواب می زنند! ببم جان هفته ای نیست که با ندای الله اکبر کسی کشته نشود، نژاد پرستی کجا بود؟!! من و شمای ایرانی بهتر است اول یک سوزن کوچک به آن بادکنک گنده نژادپرستی مان بزنیم که امان از مهاجران کم شمار افغان بریدیم و جزای خلاف های سال های اولشان، خلاف های موج اول مهاجران افغان را تا ابد از همه افغان ها طالبیم. حالا چه شد؟ جهت باد عوض شده و حالا که ما مهاجریم و سر سفره دیگران، شده ایم داعیه دار دکترین مساوات نوع بشر؟

- یک مقاله جالب در "مدیران ایران" خواندم. اگر مایل هستید می توانید اینجا آنرا مطالعه کنید. مقابله جالبی ست برای مقایسه تخصص و تعهد که نقطه تمرکز توجه در نظام جمهوری اسلامی ست. معمولا در ارزیابی حرف دیگران آدم منصفی هستم، به حرف ها توجه می کنم و سعی می کنم چشم به اسم و قیافه گوینده اش ببندم. این نکته را تاکید می کنم تا امر مشتبه نشود که بنده خط و ربطی به نظر دهنگان دارم. راستش را بگویم؟ برای من کل اندیشه، ایدئولوژی، حرکت اجتماعی، اصلاح طلبی، مذهب ... یا هر کلمه ای که شما بیشتر می پسندید که نتیجه اش بشود نظام حاکم فعلی، فقط به درد انداختن در چاه مستراح می خورد. اشاره من به مفید بودن مقاله فقط در مورد زیر ذره بین گذاشتن مفهوم دو کلمه ذکر شده و عواقب برتری دادن به آنهاست و افراد یاد شده در مقاله و اینکه کی بودند و چه کردند و ... مد نظرم نیستند. 

- کسی به نام مجید در یک پیغام خصوصی سئوال کرده بود که آیا عکس خودم را گذاشته ام؟ راستش را بگویم در لحظه اول کلی مایه تفریحم شد و سعی کردم حدس بزنم عکس کدام گربه، شبیه به من تصور شده است و فقط دیرتر توجه کردم که در یکی از عکسها یک نصفه آدم هم هست! فرق من با خیلی ها دقیقا همین است دیگر، من به گربه ها نگاه می کنم و اکثرا به آدم ها. دوست دیگری هم هست به اسم (؟) sayedaghaulfat که بعنوان پیغام  برایم آدرس ای میل را نوشته است! ببم جان یعنی چه چنین پیغامی؟! اگر حرفی هست بنویسید راحت و آسان و واضح چون نه حوصله و نه وقت برای قایم باشک بازی و معما حل کردن، ندارم.