از هر دری 63

شنبه 21 مرداد 1396 21:24 نویسنده: شیرین چاپ

- دهاتم عین بهشت شده است! آسمان آبی ِ آبی ست و بدون گرد و غبار، کوه ها سبز و بنفش و سفید و زمینه سبز ِ سبز. دمای هوا نسبت به هفته گذشته چیزی در حدود ده درجه یا شاید هم بیشتر افت کرده است و در ارتفاعات برف باریده و کوهستان را سفید پوش کرده است. فکر کنم دوباره جاده آن مکانی که عکسش را گذاشته بودم بسته باشند. (منظورم Nivolet است.)

- با اینکه هوا خنک شده است، بنده های بی شعور و ندید بدید زیادی هستند که هنوز زمان نیاز دارند تا بفهمند بهتر است چیلر را خاموش و پنجره را باز کنند! از برکت سر یک همکار بی شعور و بی ملاحظه کمر دردی گرفته ام که نصیب هیچکس نشود ... یاد جوانی ها می افتم که آنقدر بدن سلامت بود و خودم بی دغدغه از هر مشکل جسمی، حتی یادم هم نمی افتاد که اندام هایم وجود خارجی دارند. از بس طفلی ها بی درد و دردسر کارشان را انجام می دادند و چقدر هر دفعه فکرش را می کنم خدا را شکر می کنم که جزو آن دسته افراد نیستم که از سن کم با انواع و اقسام ناراحتی های جسمی روبرو بوده اند. همین الان هم که اول صبح با درد و ناراحتی و الزام ملاحظه برای فلان جا و فلان عضو باید بلند شوم و یواش یواش موتورم را به حرکت بیندازم کلی غرولند می کنم.

- سه شنبه با هزینه پنجاه یورو و دو ساعت مرخصی، لنگه گوشواره ام را بازیافتم. تا من باشم ...!

- خدا مرا ببخشد ... رییسم اخراج شد! از یک طرف ناراحت شدم و از طرف دیگر ایمان آوردم که ارزیابی ام از آدم ها حتی وقتی برایم غیر قابل تحملند، objective باقی می ماند. البته بماند که هنوز منتظرم نوبت plant manager هم برسد. الان فکر می کند قدرت دستش است و می تواند بیرون کند و بتازد و اینها ولی آسیاب به نوبت ... غلط نکنم به زودی کله گنده های Incorporate ترتیب خودش را هم خواهند داد. کاش فقط یاد بگیرد اخراج کردن آدم ها هم رسم و رسوم دارد. گیرم بی عرضه هم باشد ولی نباید کسی را ساعت چهار و نیم بعد از ظهر و بدون خبر قبلی اخراج کرد و همراه فرد اخراج شده مدیر منابع انسانی را مثل نگهبان فرستاد که کامپیوتر و تلفن را تحویل بدهد و در حضور همان نگهبان وسایلش را جمع کند و خداحافظی کند و برود. یعنی چی؟ یعنی واقعا فکر می کنند فرد اخراجی ممکن است رازهای مگوی شرکت را موقع خداحافظی برملا کند یا دوسّیه ها را بزند زیر بغلش و با خودش ببرد؟! بی رحمی دنیای کار تنم را می لرزاند، بی رحمی این سیستم برده داری مدرن باعث وحشتم می شود.