با قلب شرحه شرحه ...

یکشنبه 8 مرداد 1396 19:31 نویسنده: شیرین چاپ

"تکان نخور" را تمام کردم. از دیروز عصر عملا چسبیدم به کتاب و نمی توانستم از خودم جدایش کنم. خیلی وقت بود کتابی اینطور مرا گرفتار خود نکرده بود. پنجاه شصت صفحه اول کتاب اینطور نبودند اما بعد مثل اینکه جادویی رخ بدهد نتوانستم زمین بگذارمش. شب تا نیمه شب می خواندم و صبح تا بیدار شدم و بعد از صبحانه همانطور که ظرفها را نشسته رها کرده بودم، دندانها را مسواک نزده بودم، موها را شانه نکرده بودم و ... با قیافه و خانه داغون و بهم ریخته دوباره کتاب را دست گرفتم تا بعد از ظهر که تمام دویست و نود و خورده ای صفحه اش تمام شد. داستانی دردناک و غم انگیز! احتمالا کتابش هرگز به فارسی ترجمه نشود اما اگر خواستید فیلمش را نگاه کنید. پنه لوپه کروز  را برای نقش "ایتالیا" * خوب انتخاب کرده اند. همانقدر شکننده و همانقدر قوی و همانقدر معصوم. 

تصمیم دارم برای خدا میداند چندمین بار "نامه به کودکی که هرگز بدنیا نیامد" را بخوانم. بعد از آن "یک مرد" را باید چند باره بخوانم. در نوشتن این دو کتاب و در انتخاب تک تک کلماتش وسواسی به خرج داده شده که در ترجمه از بین می رود. آنچه که به فارسی خوانده بودم آنی نیست که اریانا نوشته و سالهای بعد که به زبان اصلی خواندمشان هم اصلا به آن نکته خاص و آهنگین انتخاب شدن کلمات در تمام صفحات کتاب دقت نکرده بودم. در کتاب خاطرات اریانا این موضوع را خواندم و مشتاق شدم باز هم این دو کتاب را در دست بگیرم و اینبار با نگاهی و دقتی بالغ تر و هوشیارتر بخوانمشان.

فکرم به شدت مشغول است ... بواقع در حال جر و بحث کردن و کشمکش با خودم هستم. یاد هامون می افتم که می گفت: باید یه کار اساسی کرد!


* ایتالیا اسم زن است، البته بیشتر در قدیم مرسوم بوده انتخابش بعنوان اسم.


بعد نوشت: دوستان حرفم را در مورد دیدن فیلم "تکان نخور" پس می گیرم. کامشین عزیزم به موقع سر رسید و هشدار داد: "حیف از سوی چشم و حیف از پنه لوپه کروز"  هشدار کامشین شک مرا که در پست قبل بیان کرده بودم تایید می کند. چند سال قبل فیلم Venuto al mondo را دیده بودم و مشاهده کرده بودم که سرجو چطور رمان های همسر زیبا و خوش قلمش را به گند می کشد! خودمانیم ... چه صبری دارد این زن! من بودم ده بار تابحال طلاق گرفته بودم و عجیب است برایم که چطور پنه لوپه کروز هنوز هم در فیلمهای او بازی می کند؟! خدایی زنها صبر و بخشش زیادی دارند.