باز هم La Giovinezza

جمعه 23 تیر 1396 18:54 نویسنده: شیرین چاپ

اگر جزو بیننده های کانال 5 مدیا ست هستید امشب ساعت 21.10 یه وقت اروپا و حدود یازده و چهل دقیقه به وقت ایران حواستان باشد که "جوانی" پائولو سورّنتینو پخش می شود. با اینکه فیلم را در سینما دیده ام و شاید چیزکی هم درباره اش اینجا نوشته ام، باز هم دوست دارم نگاهش کنم. فیلم بسیار دوست داشتنی ای ست.

معمولا حوصله ندارم نوشته های قبلی ام را بخوانم. یه شکل شرم آوری بنظرم مزخرف و غیر قابل نگاه کردن می آیند! فقط محض علاقه خاصم به این فیلم، پیوند آن نوشته را برایتان می گذارم اگر خواستید اینجا نگاهی بهش بیندازید و بلکه راغب شدید فیلم را ببینید و مشتری سیلویو برلوسکونی شوید!


پی اس. در همان حال که دستم را جلوی چشمها گرفته و با احتیاط و نگرانی از لای انگشتانم نگاه می کردم و دماغم را هم سفت گرفته بودم متن را خواندم و متعجب شدم از اینکه دوستش داشتم! بنظرم می آید که وقتی رو فرم هستم، تسلیم احساسات می شوم و آن شیرین بد اخلاق و تودار را زنجیر می کنم  و می توانم کمی، یک کمی بهتر بنویسم.